انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

درباره انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

یافت نشد

اهداف و چشم‌انداز

یافت نشد

اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

theme-img

حمید رحمت

رئیس هیات مدیره

theme-img

منوچهر شاکری

دبير انجمن

theme-img

مسعود شیروانی

خزانه دار

theme-img

سید ابراهیم کتابچی

عضو هيئت مديره

theme-img

کاظم عباسیون

عضو هيئت مديره

theme-img

هوشنگ معین

عضو هيئت مديره اصفهان

theme-img

موسی تقی پور

عضو هيئت مديره شیراز

theme-img

داریوش روحی

عضو هيئت مديره تبريز

theme-img

شاهرخ یوسف زاده چابک

عضو هيئت مديره گيلان

theme-img

محمد شیرانی

بازرس انجمن

theme-img

مصطفی ربانی

بازرس انجمن عضو جايگزين