انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

درباره انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

یافت نشد

اهداف و چشم‌انداز

یافت نشد

اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

theme-img

سید ابراهیم کتابچی

رئیس هیات مدیره

theme-img

مسعود شیروانی

دبير انجمن

theme-img

مصطفی محسنی

خزانه دار

theme-img

فيروز صالح پور

عضو هيئت مديره

theme-img

احمد صفایی یزدی

عضو هيئت مديره

theme-img

مسیح صبوری سیچانی

عضو هيئت مديره

theme-img

کاظم عباسیون

عضو هيئت مديره

theme-img

شاهرخ یوسف زاده چابک

عضو هيئت مديره

theme-img

موسی تقی پور

عضو هيئت مديره شیراز

theme-img

محمد شیرانی

بازرس انجمن