جراحان مغز اعصاب ایران

# نام نام خانوادگی شماره نظام پزشکی شهر جزئیات
1 علی هاشم زاده 29009 تبریز
2 رضا زارع 96480 مشهد
3 محمد صفریان 69241 تهران
4 آیدین کاظم پور آذر 101280 ارومیه
5 حامد خردمند 55875 تهران
6 غلامرضا بهادرخان 18448 مشهد
7 فرشید بیاتی 84554 تهران
8 عبدالله روشن‌ 37680 تهران
9 منوچهر شیروانی 18204 تهران
10 نوراله اشراقی 86340 اردبيل