آخرین مقالات

آخرین اخبار

رضا ابوسعیدی

جراح مغز و اعصاب


  • شماره نظام پزشکی: 101168
  • شهر: کرمان
  • آدرس ایمیل: reza011@hotmail.co.uk
  • آدرس سایت: ندارم
  • آدرس: کرمان خیابان استقلال ساختمان پزشکان حکیم طبقه دوم
  • تلفن: ۰۳۴۱-۲۴۷۷۷۱۰
  • روزهای کاری: همه روز به جز 5شنبه و جمعه
,