آخرین مقالات

آخرین اخبار

موسی تقی پور

جراح مغز و اعصاب


  • شماره نظام پزشکی: 16243
  • شهر: شیراز
  • آدرس ایمیل: taghipour@sums.ac.ir
  • آدرس:
  • تلفن: ۰۷۱۱۲۳۵۸۱۲۱
  • روزهای کاری:
,