آخرین مقالات

آخرین اخبار

شاهرخ یوسف زاده چابک

جراح مغز و اعصاب


  • شماره نظام پزشکی: 28430-1
  • شهر: رشت
  • تاریخ تولد: 1376/5/1
  • آدرس ایمیل: sh.yousefzadeh@gmail.com
  • آدرس:
  • تلفن: ۰۱۳۱-۳۲۳۹۸۴۳
  • روزهای کاری: شنبه - دوشنبه - 16:00 الی 21:00
0, 0