آخرین مقالات

آخرین اخبار

احمد ایروانی

جراح مغز و اعصاب


  • شماره نظام پزشکی: 32009
  • شهر: زنجان
  • آدرس ایمیل: ahmadirv@zums.ac.ir
  • آدرس: زنجان خیابان سعذی وسط کوچه قلعه ساختمان پزشکان طبقه همکف
  • تلفن: ۰۲۴۱۳۲۲۴۵۸۰
  • روزهای کاری: شنبه تا پنجشنبه 16تا20
,