آخرین مقالات

آخرین اخبار

حامد خردمند

جراح مغز و اعصاب


  • شماره نظام پزشکی: 55875
  • شهر: تهران
  • آدرس ایمیل: Doctor67qom@yahoo.com
  • آدرس: Tehran-charity st-upward of mirdammad-beside of Mina-sepehran buil.- no1-f4-unit8
  • تلفن: ۲۶۴۰۶۲۹۹-۲۲۹۰۲۳۲۳-۲۲۹۰۱۱۱۲
  • روزهای کاری: Waterway-Monday-tuseday
,