آخرین مقالات

آخرین اخبار

کاظم عباسیون

جراح مغز و اعصاب


  • شماره نظام پزشکی: 6115
  • شهر: تهران
  • آدرس ایمیل: dr.abbassioun@gmail.com
  • آدرس: بیمارستان آراد
  • تلفن: ۷۷۵۰۳۰۶۴-۵
  • روزهای کاری:
,