جراحان مغز اعصاب ایران

# نام نام خانوادگی شماره نظام پزشکی شهر جزئیات
11 غلامرضا بهادرخان 18448 مشهد
12 فرشید بیاتی 84554 تهران
13 عبدالله روشن‌ 37680 تهران
14 منوچهر شیروانی 18204 تهران
15 نوراله اشراقی 86340 اردبيل
16 علی نعیم 80906 تهران
17 جلیل عرب خردمند 24460 تهران
18 فریبرز ثمینی 28618 مشهد
19 محمد صادق مسعودی 110748 تهران
20 پریسا عظیمی 101707 تهران