جراحان مغز اعصاب ایران

# نام نام خانوادگی شماره نظام پزشکی شهر جزئیات
11 علی حق نگهدار شیراز
12 فرشید بیاتی 84554 تهران
13 عبدالله روشن‌ 37680 تهران
14 منوچهر شیروانی 18204 تهران
15 نوراله اشراقی 86340 اردبيل
16 علی نعیم 80906 تهران
17 فرهاد نادری نیا 54523 تهران
18 محمد تقی معینی پور 6878 تهران
19 بابک گنجه ای فر 75041 مشهد
20 بابک علیجانی 87221 رشت