اولین کنگره جراحی ستون فقرات انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران


برگزارکنندگان: انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران

زمان برگزاری: 25 الی 26 آذر ماه 1395

مکان برگزاری: کیش، مرکز همایش های خلیج فارس

وضعیت: برگزارشده

بیست و چهارمین کنگره میان دوره ای جراحان اعصاب ایران


برگزارکنندگان: انجمن جراحان اعصاب ایران، گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد


زمان برگزاری: 4الی 6 آبان ماه 1395


مکان برگزاری: مشهد، هتل پارس


وضعیت: برگزارشده