چهل و دومین کنگره جامعه جراحان ایران


برگزارکنندگان: انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران


زمان برگزاری: 15 الی 19 اردیبهشت 1397


مکان برگزاری: تهران – سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی


وضعیت: برگزارشده

کنگره بین المللی میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات ایران


برگزارکنندگان: دانشگاه علوم پزشکی بابل با همکاری انجمن جراحان مغز و اعصاب منطقه ۱۰ کشور


زمان برگزاری: 11 الی 13 مهرماه 1397


مکان برگزاری: بابل


وضعیت: برگزارشده

اولین کارگاه آموزشی


برگزارکنندگان: انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران


زمان برگزاری: 25 الی 26 مهر 1397


مکان برگزاری: تهران دانشگاه تهران دانشکده علوم پزشکی


وضعیت: برگزارشده

سومین کنگره جراحی ستون فقرات


برگزارکنندگان: انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران


زمان برگزاری: 28 الی 30 آذرماه 1397


مکان برگزاری: جزیزه کیش، مرکز همایش های بین المللی کیش


وضعیت: برگزارشده

دومین کارگاه آموزشی


برگزارکنندگان: انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران


زمان برگزاری: 10 الی 11 بهمن 1397


مکان برگزاری: تهران دانشگاه تهران دانشکده علوم پزشکی


وضعیت: برگزارشده

اولین سمپوزیوم یک روزه تومورهای مغزی در نواحی حساس


برگزارکنندگان: انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران


زمان برگزاری:17 بهمن 1397


 مکان برگزاری: تهران بیمارستان سینا


وضعیت: برگزارشده

پنجمین کنگره جراحی قاعده جمجمه


برگزارکنندگان: انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران


زمان برگزاری: 8 الی 10 اسفند 1397


 مکان برگزاری: تهران دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی


وضعیت: برگزارنشده